comecologga 

Villkor

Inledning  

Användning av denna webbplats, www.comeco.se, regleras av dessa villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.

Information som tillhandahålls av Comeco Consulting på denna webbplats får endast användas för informationssyfte och för beställning av våra produkter eller tjänster. Genom användning eller nedladdning av material eller beställning av produkter eller tjänster från denna webbplats accepterar du de villkor som anges här. 

Comeco Consulting kan ändra villkoren för webbplatsen och du uppmanas därför att löpande informera dig om gällande villkor för webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor ber vi dig att inte nyttja dig av webbplatsen.

Äganderätt till information och material 

Såvida annat inte framgår av villkoren är all information och allt material tillgänglig på denna webbplats Comeco Consultings egendom och otillåtet användande bryter mot detta avtal  och gällande svensk och internationell lagstiftning.

Varumärken 

MS Excel är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Länkar till andra webbplatser  

Comeco Consulting lämnar inga som helst garantier och är inte ansvarig för tillgängligheten eller innehållet till andra webbplatser via de länkar som finns på denna webbplats. 

Information som lämnas till Comeco.se 

Alla frågor, synpunkter, information, material och liknande som skickas till Comeco.se anses vara Comeco´s egendom. Genom att skicka sådan information till Comeco.se överlåter du kostnadsfritt äganderätten  till sådant material och medger att Comeco Consulting kostnadsfritt kan använda sådan information på sätt som Comeco Consulting önskar även i kommersiellt syfte.

Friskrivning 

Comeco Consulting personal, agenter, distributörer, samarbetspartners och liknande är inte ansvarig för skada eller förlust hänförlig till information på denna webbplats. Du kan således inte framställa några som helst krav gentemot Comeco Consulting för innehållet på denna webbplats. 

Lagval och tvistlösning

Dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt och eventuell tvist skall i första instans avgöras av Uppsalas tingsrätt. 


 

-  Annonser  -