comecologga 

Tips & råd

Systemförvaltning för Excel mallar

Grunden till ordning och reda är alltid en bra systemförvaltning. Utse en ägare till modellen Allting som utvecklas måste underhållas. Det är alltid någonting som behöver förändras/justeras beroende på ändrade förutsättningar. Vem vill vara ansvarig för den ekonomiska rapporteringen som bygger på felaktigt byggda Excel mallar?

  • Utse därför en ägare till varje Excel mall. Som ansvarar för det fortsatta utvecklandet.
  • Publicera mallarna på ett intranät eller på servern Publicera alla godkända mallar på erat intranät eller på servern. Där användarna kan hämta en felfri mall. På vissa företag får den enskilde ekonomen inte utveckla några större egna applikationer. Det är bara de publicerade mallarna som får användas. Lite hårt kanske men effektivt.
  • Det måste finnas någon form av handledning för användarna. Antingen på ett blad i själva Excel filen (= arbetsboken). Eller allra helst som ett separat ordbehandlingsdokument, för att minimera Excel filens storlek.
  • Förutom en handledning för användarna så måste det också finnas en systembeskrivning som talar om hur modellen fungerar. Annars blir det jobbigt för nästa ägare, med onödig tidsåtgång som följd. 

 


 

Hösten

-  Annonser  -

Excelsupporten.se

Excelsupporten.se hjälper er med många tips och råd. Vill ni ställa frågor om Excel så går det också bra.

Stexar