comecologga 

Exempel på Excel mallar

Här nedan kommer exempel på Excel mallar som vi har gjort till kunder i olika branscher. Inga mallar säljes som färdiga produkter utan enbart tillsammans med anpassningar till en skräddarsydd lösning.

Faktureringssystem

Ett faktureringssystem med massor av olika blanketter och bilagor såsom bokföringsunderlag, betalningspåminnelser, ansökan om betalningsföreläggande mm. Anpassas med kund och artikelregister.Faktureringssystem

Kundkort

Mall för att hålla reda på dina kunder, prospekts, samarbetspartner och leverantörer.Kundkort

 

Lönesystem

Ett avancerat lönesystem med kontrolluppgifter, skatteberäkning och olika rapporter.  lönesystem

Rapporter - diagram

Mallar för olika rapporter och diagram, t ex bubble diagram som visar lönsamheten för olika projekt.Bubblediagram

Nyckeltal - bokslutsanalys

Mallar för nyckeltal, boksluts och lönsamhetsanalys.

Nyckeltal

Körjournal

En Excel mall för körjournal.

Körjournal

Traktamente

En Excel mall för beräkning av traktamente, inrikes och utrikes.

Traktamente

Representation

En Excel mall för beräkning av avdragsgill och avdragsgilla representationer.

Representation

Resekostnader

En Excel mall för hantering av resekostnader i Sverige och utlandet.

Resekostnader


 

Hösten

-  Annonser  -

 

Exceluppdrag